0903.525.781

Ban liên lạc 88K

Khóa K88 - Đại học kinh tế Đà Nẵng

Ban Liên lạc lớp 88K6 có nhã ý mời BLL khóa 88K giao lưu vào thứu bảy tuần sau

Danh sách

DANH SÁCH LỚP 88K5

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Lê Văn Bính

 

 

2

Cao Hữu Chung

 

 

3

Nguyễn Đình Đạo

 

 

4

Nguyễn Đình Đồng

.0914.282.222

 

5

Hồ Thị Lệ Dung

 

 

6

Nguyễn Văn Dũng A

 

 

7

Nguyễn Văn Dũng B

 

 

8

Nguyễn Văn Giáp

 

 

9

Võ Phước Hiền

 

 

10

Võ Như Hoàng

 

 

11

Phạm Thị Thanh Hà

 

 

12

Nguyễn Phi Hùng

 

 

13

Phan Quốc Hưng

 

 

14

Trần Thanh Hùng

 

 

15

Hoàng Văn Khoa

 

 

16

Mai Tiến Kiện

 

 

17

Dương Văn Khuyên

 

 

18

Nguyễn Thanh Long

 

 

19

Lê Vĩnh Nhàn

 

 

20

Hoàng Bá Nghiêm

 

 

21

Hồ Nhân

.0914.034.977

 

22

Hoàng Đức Quyền

 

 

23

Hoàng Minh Tâm

 

 

24

Nguyễn Tiến Thanh

 

 

25

Nguyễn Thanh Thủy

 

 

26

Lê Anh Thông

 

 

27

Nguyễn Văn Thuần

 

 

28

Phan Văn Tuất

 

 

29

Nguyễn Văn Trung

 

 

30

Hoàng Thiên

 

 

Ký ức và chia sẻ

Thông tin và sự kiện

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.

Albert Einstein

Đăng ký mail nhận thông tin