0903.525.781

Ban liên lạc 88K

Khóa K88 - Đại học kinh tế Đà Nẵng

Ban Liên lạc lớp 88K6 có nhã ý mời BLL khóa 88K giao lưu vào thứu bảy tuần sau

Danh sách

DANH SÁCH LỚP 88K4

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

1

Mai Hùng Anh

 

0903.585.086

anhdapharco1967@yahoo.com.vn

2

Phan Tấn Đạt

 

 

 

3

Dương Diêu

 

0982.191.157

camranh.kha@moj.gov.vn

4

Trần Quang Đức

 

0905.230.866

tranquangduc@thachcaoximang.com.vn

5

Đỗ Hoàng Hải

 

0903.584.708

haiphuongpaper@gmail.com

6

Trần Hồng Hạnh

 

0986.832.662

hanhpth@vst.gov.vn

7

Đặng Thị Diệu Hiền

Mỹ

 

dieuhien1968@yahoo.com

8

Hồ Văn Hòa

 

0935.509.945

hvh68cnh@yahoo.com

9

Đặng Duy Hòa

 

0963.438.365

todaelnino@gmail.com

10

Đinh Việt Hùng

 

0913.414.919

hungdinhviet258@gmail.com

11

Dương Văn Hùng

 

0985.346.777

vanduong69@gmail.com

12

Phạm Thanh Hùng

 

0903.517.678

phamthanhhung68@gmail.com

13

Nguyễn Trí Kiên

 

0903.505.125

kienstcqt@gmail.com

14

Huỳnh Văn Lập

 

0977.759.777

lap88k4@yahoo.com

15

Lê Văn Nguyện

 

0982.077.814

lvnguyen81@gmail.com

16

Nguyễn Văn Nhất

 

 

 

17

Dương Tiến Phúc

 

0908.022.997

tienphucduong@yahoo.com

18

Nguyễn Đình Phúc

Mỹ

 

 

19

Phan Tá Sinh

 

0949.217.030

 

20

Trần Nhân Tài

Mỹ

 001.4694714762

taitrannhan2003@yahoo.com

21

Nguyễn Thị Kim Thanh

 

 

 

22

Nguyễn Trí Thành

 

0905.112.725

nguyentrithanh@thachcaoximang.com.vn

23

Nguyễn Thị Phương Thu

 

0968.442.535

thanhngoc06@gmail.com

24

Nguyễn Văn Thủy

 

 

 

25

Trần Văn Tiễn

 

0905.131.591

vantien130@yahoo.com

26

Nguyễn An Trung

 

0986.913.206

 

27

Lê Duy Anh Tuấn

 

0963.515.253

tuanleduyanh@yahoo.com

28

Ngô Tấn Tuấn

 

0903.530.123

tuanngotan@gmail.com

29

Nguyễn Văn Tùng

 

0913.452.108

tungatd5@gmail.com

30

Nguyễn Lương Tường

 

01234.374.471

truongha714@yahoo.com

31

Bùi Xuân Vinh

 

0903.572.384

bxvinh@searee.com

32

Hoàng Trọng Vinh

 

0989.073.289

vinh.t.hoang2@indochinacapital.com

33

Nguyễn Thị Phương Vinh

 

0989.156.212

vinh030769@yahoo.com

Ký ức và chia sẻ

Thông tin và sự kiện

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.

Albert Einstein

Đăng ký mail nhận thông tin