0903.525.781

Ban liên lạc 88K

Khóa K88 - Đại học kinh tế Đà Nẵng

Ban Liên lạc lớp 88K6 có nhã ý mời BLL khóa 88K giao lưu vào thứu bảy tuần sau

Danh sách

DANH SÁCH LỚP 88K3

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

 

1

Hà Thị Tú Anh

.0905.007.676

 tuanh.tbihue@yahoo.com

 

2

Nguyễn Văn Bảo

.0905.604.958

 

 

3

Hồ Cẩn

.0905.135.585

 hocandng@gmail.com

 

4

Nguyễn Xuân Canh

 093553789

 nguyenxuancanh.ktu@gdt.gov.vn

 

5

Huỳnh Chín

.0905.115.014

 Htqhcl67@yahoo.com.vn

 

6

Nguyễn Văn Cư

 0905337291

 nvchoian@gmail.com

 

7

Nguyễn Thị Kim Cúc

 0903515516

 cucmimi@yahoo.com.vn

 

8

Võ Anh Dũng

 01295467776

 

 

9

Nguyễn Văn Hạnh

.0903.417.199

 hanhnv@vms.com.vn

 

10

Mai Xuân Hiền

.0908.011.236

 daviltd@yahoo.com

 

11

Nguyễn Văn Hồng

 0903525259

 ngvanhonglc@yahoo.com

 

12

Huỳnh Xuân Hùng

.0909.256.510

 p.hung589@gmail.com

 

13

Dương Tấn Lân

 

 

 

14

Trần Ngọc Lĩnh

.0903.500.941

 nacen7970@gmail.com

 

15

Đinh Xuân Lộc

 0913404433

 dxloc@gmail.com

 

16

Ngô Tấn Phát

 0913469225

 

 

17

Nguyễn Phong

.0903.507.719

 phonggelimex@yahoo.com

 

18

Lê Văn Phước

 0905173022

 

 

19

Nguyễn Bá Sinh

 

 

 

20

Phan Như Tấn

 0905290799

 thanhtratamky@gmail.com

 

21

Nguyễn Văn Thành

 0903502226

 thanhdmui@yahoo.com.vn

 

22

Vũ Ngọc Thanh

 

 

 

23

Nguyễn Thị Diễm Thi

.0914.207.222

 ntd.thi@prudential.com.vn

 

24

Đỗ Trọng Tuấn

.0905.017.799

 tuandt@donga.edu.vn

 

25

Đặng Hữu Văn

.0903.506.496

 danghuuvan496@gmail.com

 

26

Hà Xuân Vĩnh

 0914093457

xuanvinh1969@gmail.com

 

Ký ức và chia sẻ

Thông tin và sự kiện

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.

Albert Einstein

Đăng ký mail nhận thông tin